Nobiles Pory Roku WIOSNA Groszkowa 5L

59,90

Opis

NOBILES – Seria: Pory roku Kolor: Wiosna groszkowa Pojemność: 5l INFORMACJE O PRODUKCIE ZASTOSOWANIE Nobiles Pory Roku lateksowa farba do ścian to kolekcja matowych farb dostępnych w innowacyjnych gamach kolorystycznych, przeznaczonych do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farby z kolekcji Pory Roku tworzą powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych, charakteryzujących się doskonałym kryciem, trwałością i czystością barw. Dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają oddychanie ścian. Farby Pory Roku zalecane są do podłoży cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych, również wcześniej malowanych farbami emulsyjnymi. Można zmywać z nich lekkie zabrudzenia. KOLORYSTYKA 4 linie kolorystyczne, 44 kolory Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w cenniku, na stronie internetowej oraz materiałach w punkcie sprzedaży. OPAKOWANIA 2,5L; 5L DANE TECHNICZNE ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE WG PN-EN 13300:2002 Klasa 3 ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE WG PN-C 81914:2002 Rodzaj I EFEKT DEKORACYJNY Matowy SKŁAD NOMINALNY Pigment – odporne na światło pigmenty organiczne i nieorganiczne Substancja błonotwórcza – emulsja kopolimeru styrenowo-akrylowego Rozpuszczalnik – woda GĘSTOŚĆ Ok. 1,4g/cm3 LZO Limit zawartości LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010). Produkt zawiera max 29g/l LZO CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +200C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji) do schnięcia powierzchniowego – 2 godziny do nakładania następnej warstwy – 2 godziny Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia WYDAJNOŚĆ Do 12m2/l Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża ILOŚĆ WARSTW 1-2 warstwy ROZCIEŃCZALNIK Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia. INNE WŁAŚCIWOŚCI Odporność na działanie wody – wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. Odporność mechaniczna – odporna na ścieranie suchą tkaniną, – odporna na delikatne zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego. Inne – dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian. Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN 13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 min. STOSOWANIE PRODUKTU PRZYGOTOWANIE WYROBU Nie dodawać obcych składników. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli). W przypadku podłoży poddanych renowacji należy ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwietrzałe, kruszące się i pylące powinno być poddane ekspertyzie budowlanej. Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie powierzchnie przemyj wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostaw do wyschnięcia. Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). Zanieczyszczenia zmyj wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy. Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównaj i wygładź. Zagruntuj malowane powierzchnie: Podłoża pyliste i silnie nasiąkliwe np. podłoża gipsowe, zagruntuj wstępnie podkładem Nobiles Nobigrunt. Na podłoża wcześniej niemalowane lub niejednolite nałóż warstwę podkładową z farby Nobiles Super Akryl rozcieńczoną 10-20% dodatkiem wody pitnej. Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania. Uwaga! Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować je do malowania. MALOWANIE Warunki malowania – temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C – wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80% Zalecane metody malowania – pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego – wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego o długości runa 10-18 mm , natrysk hydrodynamiczny: zalecane parametry urządzenia: o ciśnienie robocze 180 [bar] o średnica dyszy 0,015” / 0,38 mm (dysza PAA515) o kąt natrysku 50 Parametry natrysku wykonane na urządzeniach firmy GRACO, model STmax395. Dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi. Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego) Malowanie pędzlem, wałkiem: – nie rozcieńczaj emulsji, – nakładaj 1 lub 2 warstwy farby w odstępie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, , nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, , rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy. Malowanie natryskiem hydrodynamicznym: – rozcieńczenie max 3%, jednakże zazwyczaj nie jest konieczne, – nakładaj 1-2 warstwy farby, w odstępie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, , rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy. Przy malowaniu kolorowymi farbami należy przestrzegać następujących zasad: – poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedna technika malarska, – przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować cała ścianę. Uwaga! W przypadku malowania tapet papierowych i z włókna szklanego, w zależności od struktury tapety, zalecamy rozcieńczyć emulsję Nobiles Pory Roku – na każdy 1litr farby dodając max. 100ml czystej wody. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Przy malowaniu renowacyjnym powłok w dobrym stanie i zbliżonym kolorze jedna warstwa farby może być wystarczająca. CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je czystą wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności DODATKOWE INFORMACJE PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Transport Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. OKRES WAŻNOŚCI Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym. ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 Produkt posiada Atest Karta Charakterystyki e –gwarancja dokładności napełniania opakowań TROSKA O ŚRODOWISKO Jeżeli robisz dłuższą przerwę w malowaniu, włóż pędzle i wałki do szczelnych plastikowych torebek, zaklejając je taśmą dookoła uchwytów. To sprawi, że nie wyschną i następnego dnia będą się doskonale nadawały do dalszego użytku. Po zakończonym malowaniu usuń nadmiar farby na gazetę i umyj narzędzia w pojemniku, zamiast pod bieżącą wodą. PALETA KOLORÓW NOBILES CZTERY PORY ROKU

Farby

tyczki, parasol na balkon, zasłony rzymskie, połączenia w puszce elektrycznej, baseny ze stelażem, przedłużka do bitów, sandwood beige

jpedukacja.pl/kursy/