Atlas UGP Uni-Grunt Plus 5kg

61,37

Opis

ATLAS UNI-GRUNT PLUS jest impregnatem do gruntowania na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji żywic polimerowych. Przeznaczony do aplikacji w zakresie temperatur od 5 °C do 35 °C, zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy i wodorozcieńczalny. Po wyschnięciu, nie powoduje przebarwień podłoża. Dzięki mniejszym cząsteczkom polimerów, ATLAS UNI-GRUNT PLUS wnika w podłoże na głębokość nawet kilku milimetrów, przez co jego działanie ma charakter nie tylko powierzchniowy. Wzmacnia strukturalnie gruntowane podłoża i poprawia nośność pod nowe warstwy. Uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, redukuje zużycie materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. Właściwości penetracyjne ATLAS UNI-GRUNT PLUS umożliwiają zastosowanie na niechłonnych podłożach, bez ryzyka tworzenia powłoki, zacieków czy wybłyszczenia. Główne parametry: – temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C – czas schnięcia: 2 godziny – zużycie: 0,05÷0,2 kg na 1 m2

Impregnaty i grunty

żarówka h4, pudła, gotowa fuga w tubie, kombinezony malarskie, solbet nadproże, koza piec, dulux morski granat, duże donice ceramiczne do salonu, psb sklepy, metalowe kątowniki, impregnacja, szczelina między ścianą a podłogą, mały salon w bloku z wielkiej płyty

yyyyy