Tikkurila Unica Super Lacquer Baza Ep 2,7L

290,00

Opis

UNICA SUPER LACQUER RODZAJ Uretanowo-alkidowy lakier do drewna OPIS Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy przeznaczony do wewnętrznych i zewnętrznych elementów drewnianych. Zawiera środki spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV. Produkt zakolorowany jest bardziej odporny na promieniowanie słoneczne, niż produkt bezbarwny. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Meble i podłogi narażone na lekkie obciążenia mechaniczne. Może być również stosowany do lakierowania nadwodnych części łodzi. DANE TECHNICZNE Kolory Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Finishes i Interior Wood Lacquers. Należy wykonać próbne lakierowanie na małej powierzchni, w celu sprawdzenia koloru. Jeśli kolor jest zbyt ciemny, należy dodać bezbarwnego lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer lub Tikkurila Everal Thinner 1050. Wydajność 12-14 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji. Nakładanie Pędzel lub natrysk. Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować dyszę 0,009″ – 0,013″ (0,230-0,330mm). INSTRUKCJE STOSOWANIA Malowanie Dokładnie wymieszać przed użyciem. Gruntować niemalowane powierzchnie stosując lakier Tikkurila Unica Super Lacquer rozcieńczony do 20% za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050. Nakładać 2-3 cienkie i równe warstwy. Na ostatnią warstwę rozcieńczyć lakier, jeśli to konieczne, do 20%. Na uprzednio lakierowane podłoża nakładać 1-2 warstwy nierozcieńczonego lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer. Delikatnie przeszlifować powierzchnię pomiędzy aplikacją kolejnych warstw. Uwaga: Zawsze gruntować powierzchnie zewnętrzne stosując lakier Tikkurila Unica Super Lacquer o wysokim połysku. Malowanie renowacyjne: Sprawdzić stan powłoki lakieru na zewnętrznych elementach drewnianych. Powierzchnie pomalowane produktem bezbarwnym należy częściej przemalowywać niż powierzchnie pomalowane produktem zakolorowanym. Jeśli poprzednia powłoka pomalowana była produktem Tikkurila Unica Super Lacquer, do renowacji mogą być stosowane lakiery o podobnych właściwościach. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny. Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Zawiera: oksym ketonu etylowo-metylowego i oktanian kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt łatwopalny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. TRANSPORT – – Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Impregnaty i grunty

czar alabastru dulux, poslanie dla psa, pistolet do malowania natryskowego, wanna cersanit 160×70, taśma materiałowa, mineralna, oplątwy aranżacje, pasek dekoracyjny pod sufit, steico universal cena, tynk na drewno, płyty szalunkowe, sika 4r, system bezokapowy galeco, narzędzia ryobi

yyyyy