Tikkurila Otex Adhesion Primer Baza C 0,9L

72,88

Opis

OTEX ADHESION PRIMER

 

RODZAJ
Specjalistyczna farba gruntująca.

OPIS
Szybkoschnąca farba gruntująca o głęboko matowym wykończeniu. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność do problematycznych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Drewno, szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane, PVC, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio malowane farbami alkidowymi lub utwardzanymi kwasami.

DANE TECHNICZNE

Kolory
Dostępna w odcieniu bieli i kolorach Tikkurila Symphony. Odwzorowanie jasnych kolorów nie jest doskonałe.

Wydajność
8-10 m2/l na warstwę. Grubość mokrej warstwy wynosi ok. 100-125 µm przy jednokrotnym malowaniu, sucha warstwa ma grubość ok. 50-70 µm. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk.Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,011 – 0,015 i rozcieńczyć produkt do 10% rozcieńczalnikiem do natrysku.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Aplikować za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt zawiera: benzynę ciężką hydroodsiarczoną (ropa naftowa). Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

 

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

TRANSPORT

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Farby

mini mini logo, podświetlenie kuchni, pir izolacja, klej do gliny, castorama wrocław, panele podlogowe promocja, ostrów mazowiecki, oprysk z drożdży na róże, paca zakrzywiona do spoin

yyyyy