Tikkurila Luja Matt Baza A 2,7L (69960010130)

134,00

SKU: 4c90d3b11b65 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Rodzaj Farba wykończeniowa. Opis Do wymalowań wewnętrznych na tynkach cementowo-wapiennych, płytach kartonowo gipsowych, na szpachlowanych powierzchniach, na powierzchniach z cegły i różnych powierzchniach z płyty drewnianej. Może być również stosowana na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych. Farba nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu. Przykłady zastosowania Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach gdzie pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie, np.: hole, klatki schodowe, korytarze szpitala, sale chorych itp. DANE TECHNICZNE 5 m2/l 8 m2/l Właściwości Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczącymi i dezynfekującymi używanymi w szpitalach. Baza A i C Kolory Tikkurila Symphony Colour Card. Karty kolorów Karta kolorów – Tikkurila 2436 Symphony Stopień połysku Mat Klasa emisji materiału budowlanego M1 Wydajność Około 5-8 m2/l. Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od struktury i chłonności malowanej powierzchni, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego, koloru itp. Wielkość opakowań 0,9 l; 2,7 l; 9 l Rozcieńczalnik Woda Nakładanie Wałek, pędzel lub natrysk. Do aplikacji natryskowej używać dyszy 0,015 „- 0,021” Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Farba jest powierzchniowo sucha po około 2 h. Nakładać kolejną warstwę po 4 godzinach. Durability (PN-EN ISO 11998): klasa 1 (Klasyfikacja wg PN-EN 13300) odporność na działanie czynników chemicznych Odporny na rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza. Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach. (Lista środków, na które produkt jest odporny dostępna jest na życzenie Klienta.) odporność na działanie wysokich temperatur +85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3. Zawartość części stałych około 40% obj. Gęstość około 1,2 kg/l, PN-EN ISO 2811 Przechowywanie Chronić farbę przed mrozem. INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Przygotowanie Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne, wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlifować i usunąć pył po szlifowaniu. Zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer. Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć uprzednio malowane powierzchnie środkiem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie i usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlifować szpachlówkę i usunąć pył po szlifowaniu. W razie potrzeby zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer. Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Rozcieńczanie W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą. Malowanie Wymieszać farbę wykończeniową Tikkurila Luja Matt przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy wykończeniowe za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, celem uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby. Konserwacja Powierzchnie pomalowane farbą wykończeniową Tikkurila Luja mogą być przemalowane przy użyciu podobnych farb wodorozcieńczalnych. Pomalowane powierzchnie czyścić neutralnym detergentem (pH 6-8) za pomocą miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki, najwcześniej 1 miesiąc po zakończeniu malowania. Bardzo zabrudzone powierzchnie mogą być czyszczone lekko zasadowym detergentem (pH 8-10) szmatką lub gąbką. Przemyć powierzchnię starannie po czyszczeniu. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi rozcieńczenia detergentu. Produkt osiąga ostateczną twardość i trwałość po upływie jednego miesiąca w normalnych warunkach, dlatego powierzchnie te muszą być traktowane z ostrożnością w tym czasie. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. TRANSPORT Chronić farbę przed mrozem. – Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Farby

donica na płot, mata wiklinowa na balkon, brama wjazdowa, male stoliki do kuchni, szlifierka żyrafa, rura do okapu 120, tynk drobnoziarnisty, co to delta, mat bud gliwice, miedzian na pomidory, castorama poliwęglan komorowy, deski surowe, skład budowlany mysłowice, okno 130×150, strop gestozebrowy, stelaż ud, mop vileda płaski, kominek grawitacyjny

yyyyy