Sigmafix Universal Koncentrat Gruntujący Transparent 10l

291,94

Opis

 

Przeznaczenie:
Wodorozcieńczalny koncentrat gruntujący i uszczelniający, na bazie kopolimerów akrylowych, przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowany pod farby i inne powłoki ścienne lub jako powłoka neutralizująca właściwości absorpcyjne niezagruntowanych powierzchni, podłoży kredujących i pylących. Może być używany jako powłoka podkładowa na niezagruntowane ściany pozwalająca uzyskać dobrą przyczepność kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość koloru oraz jednakowy połysk na całej powierzchni.


Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
zwietrzałe fragmenty podłoża i stare powłoki farb klejowych lub wapiennych usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża.
Powłoki dobrze związane odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
 Cegły, gazobetony, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.


Malowanie:
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać. Wyrób należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1 część gruntu na 4 części wody. Czyste, suche podłoże należy gruntować przy pomocy pędzla do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.
zagruntowane podłoże pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 6 godzin.
W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:8 metodą mokro na mokro.
 Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.


Dane techniczne:
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,01 ÷ 1,02
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 6 h
zawartość części stałych, min. [%obj.] 25,0 ÷ 28,0
Wydajność 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.


Dodatkowe informacje:
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Beton oraz nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne malować po 3-4 tygodniach sezonowania.
Niesprzyjające warunki (wysoka wilgotność i niska temperatura powietrza) wydłużają czas schnięcia.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. po

Impregnaty i grunty

gniazdka i włączniki, żarówka led 5w, drzwi wejściowe z futryną, uchwyty do mocowania obudowy wanny, torby narzędziowe, wymiary pustaka wentylacyjnego, dekoral jesienna mgla, folia statyczna do szyb, biała szafka kuchenna, huśtawka stokrotka, jak wyrównać klej na styropianie, marmur tapeta, zbieracz wody deszczowej, dwuskladnik na muchy, płyta osb 25mm

yyyyy