Murano Feniks Mf/Mpt/Oc M5 Epm10 55% 430x940x50

198,12

Opis

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 430 x 940 x 50 mm ramka metalowaMF/MPT/OC M5 EPM10 55% 430x940x50 mmFiltr drobno plisowanyM5 ePM10 55% 430 x 940 x 50 mmNazwa Producenta Murano Feniks: MF/MPT/OC M5 EPM10 55% 430x940x50 mm Filtr przeciwpyłkowy z ramką z blachy ocynkowanej do filtracji pośredniej w centralach wentylacji mechanicznej, rekuperacji i klimatyzacji. Budowa filtra to wkład z mikrowłókien szklanych drobno plisowanych w technologii minipleat rozdzielonych separatorami typu hot melt pozwalającymi na uformowanie plitów o sztywnej strukturze. Pakiet filtracyjny jest następnie szczelnie wklejonej w obudowę metalową. Drobna harmonijka pozwala na maksymalne wykorzystanie objętości ramki poprzez uzyskanie największej powierzchni filtracyjnej, zapewniającej maksymalnie długą pracę filtra. Bibuła filtracyjna z mikrowłókien szklanych z zwiększającą się gęstością przy stronie wylotowej powietrza z filtra zapewnia bardzo niskie opory w całym okresie zapełniania filtra zanieczyszczeniami. Antypyłkowy filtr kasetowy plisowany drobno w pakiety filtracyjne w klasie filtracji M5 o skuteczności ePM10 55% w wymiarze 430x940x50 mm pozwala na wychwycenie z powietrza 55% cząsteczek pośrednich tj. zarodniki, pył cementowy i inne zanieczyszczenia mniejsze niż 10 μm (mikrometrów). Zaliczamy go do filtrów średnich. Tym samym filtr ten pozwala na średnią filtrację powietrza w systemach central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nazywanej rekuperacją. Nasze filtry wykonujemy z materiałów spełniających wysokie klasy energetyczne dla zapewnienia jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez Państwa rekuperator.Dane Techniczne:Filtr kasetowy minipleat M5/EU5 ePM10 55%Wymiary:Szerokość: 430 mmDługość: 940 mmGłębokość ramki: 50 mmParametry:•Materiał filtracyjny: wkład mikrowłóknina szklana•Typ ramki: blacha ocynkowana•Klasa filtracji wg EN 779:2012: M5•Klasa filtracji wg ISO 16890: ePM10 55%•Maksymalna temperatura pracy: < 80 °CMateriał filtracyjny:•Wkład z mikrowłókien szklanych. Formowany w pakiety filtracyjne w technologii minipleat z separatorami typu hot melt.Budowa:•Całkowicie szczelna konstrukcja.•Wkład wklejony w ramce z blachy ocynkowanej.Zastosowanie:•Filtr stosowany w miejscach gdzie wymagana jest wysoka czystość powietrza np. przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, medyczny, spożywczy.Właściwości:•Wkład z włókniny szklanej•Przeciwpyłkowy•Bardzo duża powierzchnia filtracyjna•Wysoka wydajność•Niskie koszty eksploatacyjne•Długa żywotność•Odporne na wysokie temperatury•Wymiary standardowe i specjalne•Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt stale zachowuje najwyższą jakość.Powietrze dostarczane przez systemy wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji jest tak czyste jak oczyszczające je filtry i dlatego jakość filtrów i ich niezawodność oraz wytrzymałość ma ogromny wpływ na działanie całego systemu wentylacyjnego i jakości powietrza przez niego dostarczanego.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadamiania, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorzeDobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu.Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.• ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);• PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;• PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;• PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm.• Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;• Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;• Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;• Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 – ePM1, F8 – ePM1, F9 – ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 – ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów.Jaką ramkę filtra wybrać?To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?• Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);• Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;• Wyciągnij stare filtry;• Oczyść prowadnice;• Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);• Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora – gdzie mogę zamówić takie filtry?• Napisz do Nas przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry.• W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.• A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.Kopiowanie opisu, zdjęć grafik, rysunków lub fragmentów surowo zabronione – Wszelkie prawa zastrzeżone Murano Feniks rekuperator .shopMurano FeniksFiltry do wentylacji mechanicznej i rekuperacji, wykonujemy również filtry na zamówienie pod wskazane wymiary. Przyjmujemy zamówienia hurtowe i detaliczne.Ul. Sobieskiego 227/30, 84-217 Wejherowo, www.rekuperator.shop, email: kontakt@muranofeniks.pl, tel. +48 516-433-819

Akcesoria do klimatyzacji i wentylacji

lazienki, sklepy wągrowiec, fun flowers, domy pszczyna, klamka łazienkowa, odblaski na ubrania, profil scienny, zasłona bordowa, nowe miasto, kotwy do betonu regulowane, uszczelka tesa, znicz duży, śniegołapy montaż, ledy na sciane, jawar, uchwyt na gąbkę do zlewu granitowego, atlas uni grunt plus, co na muszki owocówki, cena suporeksu

yyyyy