Lakma Akrybet Beton Farba Do Betonu Szary 0,8l

31,99

Opis

AKRYBET BETONOpakowanie : szary 0,8LFarba akrylowa zewnętrznaOPIS PRODUKTU :AKRYBET BETON to najwyższej jakości rozpuszczalnikowa akrylowafarba zewnętrzna. Farba charakteryzuje się doskonałąprzyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na warunkiatmosferyczne, w tym promieniowanie UV oraz wilgoć.ZASTOSOWANIE :AKRYBET BETON przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnegomalowania podłoży mineralnych tzn. cementowo-wapiennych,betonowych, gipsowych, płyt azbestowo-cementowych ilignocementowych. Z uwagi na wysoką odporność na działaniewarunków atmosferycznych i agresywnego środowiska miejskiego iprzemysłowego (kwaśne deszcze) zalecany jest do malowaniaelewacji budynków, dachówek cementowych, azbestowo-cementowych i ligno-cementowych pokryć dachowych, galanteriibetonowej, ogrodzeń betonowych.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, sadzy, porostów imchów. Ewentualne wykwity wapienne, resztki soli, stare powłokimuszą zostać usunięte. Świeże podłoża betonowe, tynki orazpodłoża naprawiane zaprawami cementowymi, można malować poupływie minimum 28 dni. Łuszczące się stare powłoki malarskienależy usunąć. Wypełnić ubytki i nierówności podłoża zaprawacementową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami odobrej przyczepności wystarczy umyć je wodą z dodatkiem mydłamalarskiego, spłukać, pozostawić do wyschnięcia. W przypadkumalowania starych chłonących podłoży, szczególnie pokryćdachowych, a także podłoży, co najmniej rok niezabezpieczanychpowłoką ochronną, a narażonych na działanie warunkówzewnętrznych, zalecamy przeprowadzenie sanityzacji środkiemglono- grzybobójczym BIOTOX TOTAL produkcji LAKMA zgodnie zzaleceniami producenta. Podłoża chłonące, niespójne należyzagruntować gruntem akrylowym AKRYBET GRUNTSPOSÓB UŻYCIA :Farbę AKRYBET BETON bezpośrednio przed rozpoczęciem pracmalarskich należy dokładnie wymieszać i w razie potrzebyrozcieńczyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIKmax. do 5%. Farbę nakładać pędzlem, wałkiem malarskim lubnatryskiem przy temperaturze powietrza i podłoża w przedziale od+5°C do +25°C. Należy unikać silnego wiatru, opadów orazbezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczasmalowania, jak i wysychania powłoki, tj do 24 godz.AKRYBET BETON zaleca się nakładać w dwóch warstwach, po 24godzinach od momentu zagruntowania. Kolejną warstwę farbymożna nakładać po min. 12 godzin.

Farby

psb reda, graphite młot, wywietrzak grawitacyjny, brama ogrodowa, moskitiera 80×220, łańcuch ozdobny, panele winylowe białe, piła łańcuchowa

yyyyy