Kostrzewa Twin Bio 24kW

17490,00

SKU: 7bea5e68bef6 Kategorie: , Tagi: , , ,

Opis

Twin Bio NEKonstruktorzy firmy KOSTRZEWA stworzyli urządzenie będące połączeniem niezawodności i perfekcyjności. Kocioł przystosowany jest do spalania ekologicznej biomasy w postaci peletu oraz owsa.Urządzenie składa się z czterech połączonych ze sobą elementów :Korpusu kotła – wykonanego zgodnie z technologią 3xT (time,turbulator, temperature)Sprawdzonego rozwiązania – palnika Platinum Bio – pozwalającego na automatyczne spalanie pelet i owies.Automatyki Platinum Bio ecoMAX 860P-S Simple z graficznym panelem operatorskim zainstalowanym we frontowej izolacji kotła. Ma ona za zadanie regulację pogodową jednego obiegu grzewczego + ciepłą wodą użytkową. W automatyce została zastosowana innowacyjna regulacja płomieniem i temperaturąDużego zbiornika paliwa o pojemności 290l. (z wizjerem-plexi ) wykonanego z blachy ocynkowanej, aby dodatkowo zabezpieczyć zbiornik przed korozją podczas pracy w trudnych warunkach.Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w systemOMS (operating monitoring system) kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P3-S-Simple – urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym. Automatyka steruje:podajnikiem paliwa ze zbiornikapodajnikiem palnikawentylatorem ciśnieniowymzapalarkąpompą c.o.pompą c.w.u.czujnikiem poziomu paliwapompą kotłową/buforamieszaczem obwodu grzewczego – moduł B (opcja)pompą cyrkulacyjną – moduł B (opcja)buforem – moduł B (opcja)dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł B (opcja)dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł C (opcja)Wyposażenie opcjonalne:czujnik temperatury zewnętrznejczujnik c.o.czujnik c.w.u.kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotłatermostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowytermostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowyczujnik temperatury z regulacjązestaw sondy lambda EcoLAMBDAdodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)moduł internetowy EcoNET• automatyczny start palnika• automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic II generacji• kontrola płomienia za pomocą fotokomórki• niska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymania• niski pobór energii elektrycznej• kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie• 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania• funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień• rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – obniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych•wkład ceramiczny- zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność• funkcja autoczyszczenia , automatycznie usuwa osad z rusztu palnika – funkcja nie występuję w palnikach zsypowych grawitacyjnych• owies – konstrukcja palnika umożliwia spalanie owsaWYMIENNIKWykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4- 5 mm. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów.Dlaczego wybraliśmy stal?uzyskiwanie maksymalnych sprawności;możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników;mała wrażliwość na brak wody;mała wrażliwość na kamień kotłowy;mała wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.Co kryje się za 5 klasą normy PN EN 303-5:2012?Norma PN EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW wyróżnia trzy klasy (3, 4, 5) pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.Przedstawiamy Państwu jakie parametry musi spłeniać kocioł by móc przynależeć do najwyższej-5 klasy według normy.Co oznaczają klasy kotłów wg normy PN EN 303-5:2012?W wymaganiach normy PN EN 303-5:2012 dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy: 3, 4, 5. Istotne w klasyfikacji kotła do jednej z klas jest konieczność spełnienia wszystkich wymagań dotyczących zarówno sprawności cieplnej jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.Emisja zanieczyszczeńSpalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań emisja nie przekracza wartości podanych w poniższej tabeli.Sposób zasilania paliwemRodzaj paliwaNominalnamoccieplnakWGraniczne wartości emisji zanieczyszczeń COOGCPyłmg/m3 przy 10 % O2aKlasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 3bKlasa 4Klasa 5Ręczny Bioge-niczne≤ 505000120070015050301507560> 50 ≤ 1502500100150> 150 ≤ 5001200100150Kopalne≤ 505000150125> 50 ≤ 1502500100125> 150 ≤ 5001200100125Automa-tyczny Bioge-niczne≤ 503000100050010030201506040> 50 ≤ 150250080150> 150 ≤ 500120080150Kopalne≤ 503000100125> 50 ≤ 150250080125> 150 ≤ 500120080125a w odniesieniu do spalin suchych, 0oC, 1013 mbarb Kotły dopuszczone do spalania paliw klasy E wg 1.2.1 lub „e” wg 1.2.3 nie muszą dotrzymywać wymaganych wartości granicznych dotyczących pyłu podane w niniejszej tablicy. Rzeczywista emisja pyłu nie powinna być większa niż 200 mg/m³ przy10 % O2 i powinna być podana w dokumentacji technicznej. Sprawność cieplna kotłówObjaśnieniaQ – moc cieplna w kWηK- sprawność cieplna w %1- klasa 32 -klasa 43 – klasa 5Rysunek — Sprawności cieplne kotła w procentachDla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 – 84% a dla klasy 5 – 89%. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%.Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 mogą wykonywać tylko jednostki badawcze posiadające w zakresie akredytacji tę właśnie normę (polskie czy europejskie instytuty, np. Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno , Czechy). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi:LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH w ŁodziINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w ZabrzuLABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I ODPYLAJĄCYCH ORAZ EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w WarszawieGranulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z PN-EN ISO 17225-2:2014 – klasa A1• granulacja 6±1mm; 8±1mm• długość 3,15 ≤ L ≤ 40• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg• zawartość popiołu ≤ 0.7%• wilgotność ≤ 10 %• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° C

Kotły

kiedy tniemy lawendę, odkurzacz do gipsu z otrząsaczem castorama, szafka 30 cm, iko, pbs poznan, planitop, ręcznik, jesienna mgła dekoral, silikon sanitarny soudal, lwowek, folia strecz, wentylator na wodę, papą termozgrzewalną cena castorama, wiszące huśtawki ogrodowe, savo przeciw pleśni czy jest szkodliwy, pruszyński niagara, plyty gipsowe, odcienie zieleni farby, maszyna do cięcia płytek na mokro, listwa wykonczeniowa do płytek, regał magazynowy

yyyyy